Landskapsfotografering

Landskapsfotografering

Ibland slås man av bävan för hur vackert och storslaget en omgivning kan vara och nu när hösten kryper sig närmare förvandlas snart grönskan till en explosion av rött och gult. Men att ta en bild som ger verkligheten någon form av rättvisa kan många gånger ha sina utmaningar. Nedan följer några av mina metoder för att fotografera landskap på ett sätt som jag upplever gör bilden intressant.

Lång brännvidd - Att använda en lång brännvidd gör att du ger känslan av att det som är långt borta finns mycket närmare. Den här bilden på jämtlandsfjällen är tagen på toppen av Åreskutan med ett 400 mm-objektiv.


Symmetri - Jobba med symmetrier och uteslut det som är ointressant. En spegelblank sjö kan exempelvis erbjuda perfekta reflektioner. Detta exempel är från Åresjön en vindstilla septemberdag.


Ledande linjer - Styr in tittaren i vad du tycker är intressant i bilden genom att jobba med ledande linjer. I det här fallet har jag placerat mig så att det ser ut som att vägen går direkt till fjället.


Djup - Skapa djup genom att jobba med förgrund och bakgrund. I detta exempel stod jag i en skogsglänta. Men för att skapa djup i bilden gick jag närmare träden för att få en mer uppenbar skillnad i storlek på de som låg nära gläntan kontra de som låg längre in i skogen.