Socialt Ansvar


Genom att köpa konst av Artwall Swe hjälper du oss att hjälpa andra. Av vårt överskott kommer vi varje år att skänka 10% till välgörande organisationer.
Detta år kommer vi att skänka till Ung Cancer till minne av Malin Carlsson. 

Ung Cancer

Ung Cancer stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. De ser till att ingen ska behöva kämpa ensam, de skapar mötesplatser, ger personligt stöd, rehabiliterar, informerar och debatterar. Ung Cancer finns när marken skakar och allt förändras. De finns där, varje steg på vägen. Läs mer om Ung Cancer och vad de gör i sitt arbete på ungcancer.se 
Samarbete med POW

För varje såld poster skänker vi 50 kr till POW