Fota i rörelse

Fota i rörelse

Sommaren inbjuder till många aktiviteter och det finns många härliga motiv att fånga i stunden som inkluderar rörelser. Ibland kan det bli effektfullt med rörelseoskärpa, medan vissa sammanhang passar bättre med en helt fryst bild. För att enkelt bemästra hur rörelsen ska fångas kan du sätta kameran i slutarprioritetsläge, ofta betecknat "Tv” för Time Value på reglaget. Här kan du ställa in hur länge som slutaren ska vara öppen (det brukar ofta röra sig om ett spann från 30 sekunder till 1/8000 sekund) och på så sätt bestämma hur “länge” bilden tas. 


Här följer 3 situationer där jag har olika tankesätt om hur rörelsen ska fångas, samt vilka slutartider som använts.

Frys situationen så allting är skarpt. Här är slutartiden i kameran 1/320 sekund. Hade löparen varit närmare kameran hade rörelsen blivit mer påtaglig och jag hade fått ha en ännu snabbare slutartid. Objektivet som använts här är ett 24-105, där den använda brännvidden är 105 för denna bild.


En klassiker. Suddigt vatten i ett vattenfall kan skapa en intressant rörelsekänsla. Slutartiden här är på 0,4 sekunder. För att kunna ha långa slutartider mitt på ljusa dagen kan det vara bra att ha en ND-filter på objektivet för att undvika överexponering. Objektivet är ett 24-105 mm där den använda brännvidden är 73 mm för denna bild.


Den dokumentära stilen. Medan merparten av bilden är skarp, låter vi bara de snabbaste rörelserna få en viss oskärpa, för att ge en viss rörelsedynamik. Slutartiden här är 1/125 sekund. Objektivet är 16-35 mm, där den använda brännvidden för denna bild är 16 mm för denna bild.